'smd' by keshav_sethi0004
smd


Notes on smd by keshav_sethi0004