'ov5647' by khufkens
ov5647


Notes on ov5647 by khufkens